ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР  

про користування послугами сайту https://pravozno.ua/

(надалі - Договір)

Дата набрання чинності: 26.02.2024 р.

1. Сторони і предмет договору

Фізична особа-підприємець Пономаренко Михайло Віталійович, (надалі – Виконавець), дата запису: 07.04.2021, номер запису: 2000740000000045676, пропонує фізичним особам, які  своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору, (надалі – Замовник) отримати інформаційні послуги, передбачені цим Договором (надалі - Послуги).
        
Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови є однакові для всіх Замовників. На підставі цього Договору, Виконавець зобов’язується надати інформаційні послуги з доступу до навчальних матеріалів на сайті https://pravozno.com.ua (надалі – Сайт), а Замовник, після оплати послуг відповідно до Договору, може користуватися обраними ресурсами, які знаходяться на Сайті.
        
Замовником визнається будь-яка фізична особа, яка здійснює доступ до особистого кабінету на Сайті (надалі - Особистий кабінет) з допомогою мережі Інтернет. Здійснення доступу до Особистого кабінету означає беззастережну згоду і прийняття Замовником умов цього Договору.
        
2. Права і обов’язки сторін

Для отримання Послуг, Замовник зобов’язується зареєструватися на Сайті, підтвердити власну адресу електронної пошти і оплатити вартість доступу відповідно до актуальних на дату оплати цін.

Детальний опис навчальних матеріалів надається перед покупкою на Сайті в автоматичному режимі, будь-яка додаткова інформація може бути надана Замовнику в разі звернення до служби підтримки.

Виконавець зобов’язується надати Замовнику доступ до Особистого кабінету на підставі реєстрації Замовника на Сайті, підтвердження адреси електронної пошти Замовника і оплати вартості доступу до Особистого кабінету. Замовник гарантує, що буде використовувати навчальні матеріали особисто та не буде передавати доступ до Особистого кабінету будь-яким третім особам. 
                            
Замовник зобов’язується і гарантує, що при здійсненні доступу до Сайту не буде використовувати Сайт для будь-якої незаконної або шкідливої діяльності, включаючи, але не обмежуючись, поширення вірусів, спаму, шкідливого програмного забезпечення та іншого вмісту, що може завдати шкоди Сайту або іншим користувачам. Копіювання навчальних матеріалів Сайту заборонено.

Замовник розуміє і погоджується з тим, що Виконавець може на свій розсуд оновлювати навчальні матеріали Сайту без спеціального повідомлення Замовника.
        
Замовник погоджується з використанням Виконавцем персональних даних для забезпечення надання йому інформаційних послуг за Договором, а також інформаційного обслуговування Замовника.
        
Виконавець залишає за собою право в будь-який час припиняти, обмежувати доступ Замовника до Сайту в разі порушення Замовником положень цього Договору.

3. Дійсність договору
        
Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати послуг користування Особистим кабінетом від Замовника.
        
Оплата послуг користування навчальними матеріалами Особистого кабінету, є підтвердженням акцептування даної оферти Замовником.

Виконавець залишає за собою право у будь-який час змінювати та/або доповнювати зміст Договору на власний розсуд. Договір у новій редакції або зміни до нього набирають чинності з моменту розміщення на відповідній сторінці або надсилання відповідного інформаційного повідомлення Замовнику.
      
4. Порядок оплати послуг
      
Для отримання доступу і користування навчальними матеріалами Особистого кабінету Замовник здійснює оплату з допомогою відповідного вікна оплати на Сайті. 

Вартість користування навчальними матеріалами публікується на сторінці замовлення, на Сайті, а також у електронних повідомленнях, що направляються Замовнику.  Вартість не включає додаткові комісії банків, платіжних систем чи конвертацію валюти.
        
Оплата послуг користування навчальними матеріалами здійснюється шляхом електронних грошових переказів на розрахунковий рахунок Виконавця. Зарахування банком грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів.

Замовник здійснює оплату послуг користування навчальними матеріалами Особистого кабінету згідно з тарифом, який вказано на відповідній сторінці Сайту.
      
5. Порядок надання послуг

За умови наявності облікового запису на Сайті і отримання оплати за користування навчальними матеріалами Особистого кабінету Виконавець невідкладно надає Замовнику доступ до оплаченого Замовником набору навчальних матеріалів. Доступ надається на погоджений період відповідно до обраного формату. На Сайті діє формат підписки (щомісячного або щорічного платежу, який автоматично стягується мерчантом в день, коли збіг оплачений період доступу до Особистого кабінету) та доступу до навчальних матеріалів на певний строк.

За замовчуванням Замовнику надається доступ до Особистого кабінету на рівні двох користувацьких сесій. Тобто Замовник може авторизуватися та працювати з навчальними матеріалами Особистого кабінету не більше, ніж у двох сесіях (браузерах) одночасно. 

6. Відмова Замовника від послуг
        
Замовник може в будь-який момент відмовитися від підписки, зайшовши в розділ управління підписками в Особистому кабінеті.
        
Якщо Замовник не відмовився від підписки до дати стягнення нового платежу, Замовник вважається таким, що сплатив доступ на новий період, та відповідні оплати не підлягають поверненню Замовнику Виконавцем.

Замовник розуміє і погоджується, що з моменту надання Виконавцем доступу до навчального матеріалу повернення сплачених Замовником коштів неможливе.
        
Після завершення періоду користування навчальними матеріалами Виконавець припиняє доступ Замовника до Особистого кабінету.
        
7. Права інтелектуальної власності

Усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом. Замовник має право використовувати навчальні матеріали виключно для особистих цілей, передбачених цим Договором. При цьому, власником майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишається Виконавець. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.    

Замовник зобов'язується не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати не обмінювати і не перепродувати навчальні матеріали з будь-якою метою, якщо право на це не було надано Виконавцем в окремому письмовому договорі, а також не використовувати інші об'єкти інтелектуальної власності без письмової згоди Виконавця.

Право використання контенту та матеріалів, що входять до складу Сайту або отриманих Замовником у процесі надання доступу до навчальних матеріалів, обмежене використанням для особистого цілей та не допускається в інших випадках.

Знак для товарів та послуг та його зображення "Pravozno" належать Виконавцю.

8. Відповідальність
        
Сторони несуть відповідальність за виконання чи порушення умов даного договору відповідно до законодавства України.

Послуги та інформація, що міститься на Сайті, призначена виключно для ознайомлення із загальними аспектами питань, цікавими для Замовника, для використання в особистих цілях. Замовник несе повну відповідальність за наслідки використання Послуг. Виконавець не вважає надання Послуг частиною професійних консультацій з юридичних, бухгалтерських, податкових або інших питань.

Хоча Виконавець вживає всіх заходів для забезпечення надійності Послуг, Виконавець не несе відповідальності за допущені помилки або неточності, а також за можливі наслідки використання Послуг. Всю інформацію подано на Сайті "як вона є", без надання гарантій стосовно повноти, точності, своєчасності або результатів її використання, без жодних інших гарантій, заявлених або припущених, в тому числі гарантій функціональності, комерційної цінності або придатності.

Запропоновані навчальні матеріали в жодній мірі не повинні підміняти незалежні дослідження або власну думку Замовника з даних питань. Нормативно-законодавча база постійно вдосконалюється, тому її положення слід інтерпретувати тільки в світлі конкретної ситуації.
        
Виконавець не несе відповідальності за можливу шкоду, заподіяну третім особам діями Замовника, інформація про дії Замовника залишається на Сайті і фізично з нього не видаляється.
      
Замовник розуміє і погоджується з тим, що Виконавець не може гарантувати безперебійну і безпомилкову роботу Сайту і не несе відповідальності за технічні збої програмного чи апаратного забезпечення на будь-якій стороні в мережі Інтернет.
        
9. Порядок прийому рекламацій і повернення коштів
        
В разі виникнення труднощів у користуванні чи претензій до якості надання Послуг Замовник може звернутися з мотивованим зверненням на електронну адресу Виконавця - pravozno@gmail.com.
      
Повернення грошових коштів, які були перераховані Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця, здійснюється після звернення Замовника на електронну адресу Виконавця pravozno@gmail.com і тільки у випадку відсутності на Сайті фіксації авторизованого (з допомогою зареєстрованого логіна та паролю) входу Замовника на Сайт або до активації Виконавцем Замовнику доступу до навчальних матеріалів Особистого кабінету.         

10. Умови Конфіденційності      

Виконавець використовує персональні дані Замовника для того, щоб належним чином надавати Замовнику Послуги, зокрема, надання персонального доступу до навчальних матеріалів, здійснення оплати шляхом грошових переказів онлайн. Сайт захищає доступними технічними і програмними засобами персональні дані Замовника і за жодних обставин не передає персональні дані Замовника третім особам для цілей, не пов’язаних із безпосереднім наданням Послуг. На основі чинного законодавства України про захист персональних даних, Виконавець використовує різні технології для збирання та зберігання персональних даних. Збирання персональних даних може включати в себе запис одного або декількох кукі.

З метою надання послуг, Виконавець може обробляти наступну інформацію Замовника:

- інформацію, яку Замовник надає під час реєстрації Особистого кабінету на Сайті: ПІБ, адреса електронної пошти;

- інформацію, яку Замовник надає під час проходження опитувань на Сайті;

- інформацію про IP-адресу останнього входу Замовника на Сайт;

- інформацію, яку Замовник вводить під час користування послугами на Сайті (зокрема, замітки);

- інформацію, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Замовник надсилає Виконавцю електронною поштою або через Сайт, включаючи його вміст/файли/посилання та метадані.

11. Банківські реквізити

ФОП Пономаренко Михайло Віталійович

Місцезнаходження

04112, КИЇВ,ВУЛ.СІКОРСЬКОГО ІГОРЯ АВІАКОНСТРУКТОРА,БУДИНОК 1,КВАРТИРА 101
              
3561213352
              
UA963052990000026009006710473
                
АТ КБ “ПРИВАТБАНК” 

допомога
підготовка