Підготовка до адвокатського іспиту з онлайн-платформою pravozno

Почати підготовку

Цей курс допоможе Вам

  • ознайомитися з форматом реального адвокатського іспиту
  • навчитися швидко орієнтуватися серед питань і тем програми
  • складати процесуальні документи
  • вирішувати фабули та практичні ситуації з адвокатської діяльності

Про курс

Курс для тих, хто вирішив стати адвокатом і шукає оптимальне рішення для підготовки до кваліфікаційного іспиту

Відповіді до всіх питань чинної програми складання кваліфікаційного іспиту

Приклади розв’язання фабул з Цивільного права, Кримінального права, Адміністративного права, Господарського права

Шаблони всіх ключових процесуальних документів практичної частини

16 тем якісного матеріалу усної частини, підготовленого адвокатами-практиками

Програма курсу

Частина 1. Усний іспит.
I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність.
II. Правила адвокатської етики.
III. Конституційне право.
ІV. Цивільне право.
V. Цивільне процесуальне право.
VI. Кримінальне право.
VII. Кримінальне процесуальне право.
VIIІ. Господарське та господарське процесуальне право.
ІX. Законодавство про працю.
X. Житлове право.
XI. Сімейне право.
XII. Законодавство про адміністративні правопорушення.
XІІІ. Законодавство про адміністративне судочинство.
XІV. Бюджетне, податкове та митне законодавство.
XV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо).
XVI. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Частина 2. Письмовий іспит.
I. Складання цивільних процесуальних документів.
II. Складання господарських процесуальних та адміністративних процесуальних документів.
III. Складання кримінальних процесуальних документів та процесуальних документів щодо адміністративних правопорушень.
IV. Складання висновку щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої професійної правничої (правової) допомоги по фабулі наданої справи.

Обрати курс

Підписка на місяць

700,00 грн/міс


Доступ у будь-який момент та з будь-якого пристрою
Особистий кабінет з відслідковуванням прогресу підготовки
Матеріали складені на основі чинної програми, затвердженої рішенням Ради адвокатів України від 21 вересня 2019 року №113
Зручний пошук по матеріалах та документах
Власні нотатки
Підтримка користувачів у чаті діючими адвокатами-практиками
Обрати

Доступ на 3 місяці

2100,00 грн


Доступ у будь-який момент та з будь-якого пристрою
Особистий кабінет з відслідковуванням прогресу підготовки
Матеріали складені на основі чинної програми, затвердженої рішенням Ради адвокатів України від 21 вересня 2019 року №113
Зручний пошук по матеріалах та документах
Власні нотатки
Підтримка користувачів у чаті діючими адвокатами-практиками
Обрати

Доступ на півроку

4200,00 грн


Доступ у будь-який момент та з будь-якого пристрою
Особистий кабінет з відслідковуванням прогресу підготовки
Матеріали складені на основі чинної програми, затвердженої рішенням Ради адвокатів України від 21 вересня 2019 року №113
Зручний пошук по матеріалах та документах
Власні нотатки
Підтримка користувачів у чаті діючими адвокатами-практиками
Обрати

Формат проходження курсу:

Підтримка користувачів у чаті діючими адвокатами-практиками. 

Зручний пошук по матеріалах та документах, який дозволяє швидко знайти відповідь на необхідне питання у важливий момент.

Особистий кабінет з відслідковуванням прогресу підготовки.

Онлайн-підготовка за текстовими матеріалами, складеними на основі чинної програми, затвердженої рішенням Ради адвокатів України від 21 вересня 2019 року No 113.

Онлайн-підготовка за текстовими матеріалами, складеними на основі чинної програми, затвердженої рішенням Ради адвокатів України від 21 вересня 2019 року No 113.

Особистий кабінет з відслідковуванням прогресу підготовки.

Зручний пошук по матеріалах та документах, який дозволяє швидко знайти відповідь на необхідне питання у важливий момент.

Підтримка користувачів у чаті діючими адвокатами-практиками. 

Q&A

Хто може бути допущений до складання іспиту?

Відповідно до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, КДКА перевіряє відповідність особи вимогам, встановленим частинами першою та другою статті 6 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

 

Стаття 6 Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”:

1. Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

2. Не може бути адвокатом особа, яка:

1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також нетяжкого злочину, за який призначено покарання у виді позбавлення волі;

2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, дізнавача, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, - протягом трьох років з дня такого звільнення.

 

3. Для цілей цієї статті:

1) повна вища юридична освіта - повна вища юридична освіта, здобута в Україні, а також повна вища юридична освіта, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;

2) стаж роботи в галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти.

Як рахується досвід роботи помічником?

Відповідно до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску, та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката.

Які документи необхідно подати для складання кваліфікаційного іспиту?

Одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає наступні документи:

 

1) документ державного зразка (оригінал та нотаріально посвідчену копію) та додатки до нього, що підтверджують набуття заявником повної вищої юридичної освіти, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) - другий (магістерський) рівень, спеціальність - "право", "правознавство", "правоохоронна діяльність", "міжнародне право";

 

2) документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію). Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску, та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката;

 

3) витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" (скорочений);

 

4) довідку медичної установи про стан здоров'я Заявника (довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин форма № 100-2/о, затверджена наказом МОЗ України № 651 від 18.04.2022 року);

 

5) власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва;

 

6) оригінал та копію документа, який у встановленому законом порядку підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника;

 

7) копію картки фізичної особи - платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку;

 

8) копія документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Скільки часу від подачі документів до складання іспиту?

Кваліфікаційні іспити проводяться не рідше одного разу на три місяці. Проте за практикою час від подачі заяви до запрошення на іспит може складати до півроку.

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (кваліфікаційна палата) оприлюднює інформацію про дату, час, місце проведення кваліфікаційного іспиту та список осіб, які допущені до його складення (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові таких осіб та дати подання ними заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту) на своєму сайті (або на сайті НААУ) та/або через засоби масової інформації (у інший загальнодоступний спосіб) не пізніше ніж за сім днів до проведення іспиту.

Де складається іспит?

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Місце провдення іспиту визначається відповідною КДКА регіону.

Скільки коштує скласти іспит?

Рішенням № 5 від 3 лютого 2017 року Рада адвокатів України встановила плату за складення кваліфікаційного іспиту у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

 

Сума внеску за складання кваліфікаційного іспиту у 2023 році складає 8052,00 грн.

 

Окрім того, відповідно до РІШЕННЯ № 143 Про встановлення плати за отримання витягу/довідки з Реєстру осіб, які виявили бажання скласти іспит з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, встановлено плату за надання кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури витягу/довідки для осіб, які мають бажання стати адвокатами з Реєстру осіб, які виявили бажання скласти іспит з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. 


Сума такого внеску у 2023 році складає 3350,00 грн.

Що якщо не склав?

Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складення такого іспиту повторно не раніше ніж через шість місяців. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до наступного кваліфікаційного іспиту не раніше ніж через один рік.

 

Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може протягом тридцяти днів з дня отримання рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури оскаржити його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Скільки людей не складає?

За даними Реєстру осіб, які склали/не склали кваліфікаційний іспит, у 2021 році 79 осіб не склало адвокатський іспит. 

Що робити зі свідоцтвом про складання іспиту?

Особі, яка склала кваліфікаційний іспит, протягом десяти днів з дня складення кваліфікаційного іспиту кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури безоплатно видає свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.

 

Свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту дійсне протягом трьох років з дня складення іспиту.


Надалі особа, яка виконала вимоги щодо роботи помічником адвоката/стажування, може звернутися до Ради адвокатів свого регіону з Заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Я склав/склала. Скільки чекати на свідоцтво?

Після подачі відповідної заяви про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю до Ради адвокатів регіону, відповідна Рада на засіданні приймає рішення про видачу свідоцтва такій особі. Зазвичай час очікування такого рішення складає 1-3 місяці.

допомога
підготовка